% Summer Super Sale %
English / Košík ( 0 € )

Patrícia Koyšová

I have a wish. I want to be able to look upon today's world without any skepticism or doubts. I want to believe that our everyday visual perception isn't influenced by ideologies or power. I wish to contribute to the dialogue about virtuality and fast pace in our lives with something utterly authentic - a piece of viewer's own imagination. Painting has been reclaiming its autonomous domain. Living in era of the virtual, of media fatigue and visual overflow, we start to see real value in things that are asking for their own place and time.
In my line of work, I conduct research on abstract painting. This kind of painting is challenging the viewers to slow down and use their own imagination. There is a moment when it expands into space and creates environment, in which the viewers eventually become a part of the art piece.


Želám si, aby som na dnešnú dobu nemusela nazerať cez vrstvu skepsy a pochybností. Želám si uveriť, že naša každodenná vizualita nieje poznačená mocenskými vzťahmi a ideológiou. Želám si vniesť do dnešného diskurzu ovplyvneného virtualitou a hyperrýchlosťou kus autentického zážitku, kúsok divákovej imaginácie. Maľba obsadzuje v súčasnej dobe svoje autonómne územie. Práve vo veku plnom virtuálnosti, mediálnej únavy a vizuálneho presýtenia, sa stáva pre nás dôležité to, čo si nárokuje na vlastný priestor a čas.
V mojom výtvarnom programe ide o maliarsky výskum nezobrazujúcej abstraktnej maľby. Maľby, ktorá má snahu divákovi priniesť moment pozastavenia sa, rozvoj jeho vlastnej imaginácie. Maľby, ktorá expanduje do priestoru v podobe enviromentu, kedy sa samotný divák stáva dôležitou súčasťou diela.

Patrícia Koyšová
lives and works in Bratislava Slovakia

www.patriciakoysova.com
Retart on instagram Home
Retart © 2024. All rights reserved