EXPRESNÉ DORUČENIE & ZDARMA nad 30€
English / Košík ( 0 € )

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nakupovanie na internetovom obchode Retart ( www.retart.sk )

Predajca:

Matúš Kucharovič (Mgr.)

Adresa:

Retart
Winterova 24
Piešťany 92101
Slovensko

Objednaním produktov kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú k nákupu a platia medzi predajcom
a kupujúcim zaslaním objednávky a ďalej sa vzťahujú k prípadnej reklamácii produktu.

Objedávka produktov

Všetky objednávky na stránke www.retart.sk sú záväzné pre obe strany. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje,
že čítal a súhlasí s podmienkami obchodu a reklamačným poriadkom. Predajca potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu. Predajca si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý nedostal alebo nezaplatil
za tovar v minulosti. Objednávka môže byť zrušená zo strany kupujúceho emailom do 24 hodín. Kupujúci je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne nesprávnym používaním internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:

– kontaktné údaje zákazníka nie sú správne uvedené alebo chybné
– požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčššie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky. Kúpna zmluva vzniká na základe odoslania objednávky z webovej stránky www.retart.sk

Cena produktov

Cena produktu je individuálna. Všetky ceny su konečné.

Cena poštovného

Osobný odber - Piešťany, Winterova 24 : Zadarmo

1. Slovensko & EU : SK & územie Európskej únie : Cena 3.00 €  Poštová doporučená zásielka.
2. Svet / World   : všetky ostatné krajiny : Cena 5.00 €  Poštová doporučená zásielka.
3. Kuriér : Slovensko : Cena 4.00 € 
4. Packeta EU : Cena 4.00 €

Spôsob platby a doručenia

1. TRANSFER TO ACCOUNT ( internet banking ) : Prevod na účet
2. VISA / MASTER CARD ( redirect through PAYPAL ) : Platba kartou
3. PAYPAL ( redirect through PAYPAL ) :  Platba prostredníctvom služby Paypal

Dodacia lehota

Predajca je povinný doručiť objednávku podľa možností čo najkratšom čase. Zásielku odosielame prioritne ( doba dodania 2 - 5 pracovných dní ), ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný uhradiť plnú cenu objednaného produktu plus Poštovné poplatky. Predajca nie je zodpovedný za prípadné omeškanie zásielky spôsobené poštou.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu info(a)retart.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak nebolo možné ju záväzne potvrdiť (nesprávne uvedené údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily alebo telefonický hovor).

Dodanie daňového dokladu

S každou zásielkou zasielame faktúru.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Netýka sa osobného prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: kontaktujte nás mailom na info(a)retart.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať z vrátenej sumy náklady spojené s vystavením faktúry (0,99€), storno faktúry (0,99€) a náklady na poštovné spojené so zaslaním storno faktúry odberateľovi (0,99€).

Reklamácia a záruka

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať tovar okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nie na opotrebovanie nosením a používaním.

Zodpovednosť predajcu

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:
a) nesprávnym použitím výrobku; b) nesprávnym skladovaním a používaním; c) bežným opotrebení veci, spôsobené používaním. d) aplikovaním zľavy e) ak farba produktu nekorešponduje s farbou produktu na webstránke

Postup pri reklamácii

1. informujte nás o reklamácii e-mailom na info(a)retart.sk
2. tovar zašlite doporučene (nie na dobierku) na našu adresu.
3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom na info(a)retart.sk
4. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ochrana osobných údajov

Pri objednávaní poskytujete vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Retart prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane, ani nebudú inak komerčne využívané.

Snažíme sa vyhovieť Vašim požiadavkám!
Budeme radi, keď nás budete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek.

Retart on instagram Home
Retart © 2024. All rights reserved