Lookbook
( 0 € )

Terms & Conditions

Our policy
 
These terms and conditions are valid for shopping in the internet shop Retart (www.retart.sk). They further define and explain seller (Retart) and buyer (customer) rights and responsibilities.
 
Seller:

Retart
Matúš Kucharovič (Mgr.)
Žilinská 74
Piešťany
92101
Slovakia
 
Purchasing the goods on this website the buyer agrees with these terms and conditions, which apply to all relations between the seller and the buyer when concluding a lease contract and also for potential complaints on goods.
 
Ordering goods
 
All orders placed on www.retart.sk are obligatory for both sides. By placing an order online to purchase a product the buyer confirms that they have read and agreed with these terms and claim conditions. The seller confirms the acceptance of the order by sending e-mail confirming receipt. The seller reserves the right not to accept an order from the buyer, who did not receive or did not pay for the goods in the past. The order may be cancelled by the buyer via e-mail anytime before they receive the confirmation of their order from the seller. The buyer is responsible for the damage which is caused by the incorrect use of the internet shop.
The seller reserves the right to cancel an order when:
 
- the contact details are not properly completed by the buyer
- the required goods is not available for a longer period
 
Order confirmation

The order is received within 24 hours, we will send you an order confirmation e-mail sent to you will also be informed by email. Some orders (large quantity or special requirement), you get in touch to confirm your order by phone. The purchase contract is established by sending the order from the website www.retart.sk
 
Price of goods
 
The price is listed with individual items. All prices are final.

Price of Shipping

1. Europe: The territory of the European Union: Price € 3.00 Postal registered mail.
2. World : All other countries of the World:    Price € 5.00 Postal registered mail.

Until 5 pieces of each order is the same price of shipping.

Payment and delivery options
 
1. CASH ON DELIVERY( Dobierka )
2. TRANSFER TO ACCOUNT ( internet banking )
3. VISA / MASTER CARD ( redirect through PAYPAL )
4. PAYPAL ( redirect through PAYPAL )
 
Delivery period
 
The seller is obliged to deliver the goods within the shortest period possible, depending on its availability in store. Delivery time is it from 2 to 5 days. The buyer is obliged to pay the full price for the goods, (Shipping is for free this summer). The buyer takes the possession of goods on the day of full payment. The seller is not responsible for the delayed delivery caused by the postal service.
The seller is not responsible for the impossibility of delivering the goods caused by force mayor or when the ordered goods are not available. The order can be cancelled within 24 hours after the reception of the information e-mail.
 
Cancellation and returns
 
In accordance with the law on consumer protection is the buyer entitled to defeat a contract within 7 days from the date of delivery. The buyer can back out of the contract in writing, by e-mail: info(a)retart.sk. The number of order and the date of purchase must be included. However, it is essential that the buyer returns the goods: complete and unused in the original packing together with the purchase receipt. The returns of goods are at the buyer’s expense. We recommend insuring the parcel. No cash on delivery is accepted when returning the goods. When all of the above conditions are satisfied the seller is obliged to send back the money for goods on buyer’s account within 14 days from the acceptance of the returned goods.
 
Final provisions
 
All changes of these general terms will be done in the written form only and will be published on the seller’s website by the day they come into force at the latest. These terms and conditions came into effect on June the 8rd 2013.
 
The right to lodge a complaint
 
If the purchased goods are damaged, the buyer has the right to lodge a complaint. It is necessary for the goods to be clean, complete and in compliance with general hygiene principles. The buyer is compulsory to use the goods according to the generally known rules, as well as according to the requirements determined for the use and treatment of goods in compliance with its natural lifespan.
 
How to lodge a complaint
 
You can make a complaint in writing, by e-mail info(a)retart.sk
The reclaimed goods can be delivered by Slovak post or by a courier. The complaint must contain written description of the damage, which is a subject of the complaint and the purchase receipt.
 
Seller’s responsibility
 
The seller is responsible for the quality of the goods and their properties must answer the demands, legal principles and the purpose. The seller is also responsible for the imperfections, which occurred during guarantee period.
The seller is not responsible for the defects:
a) if the defect was caused by the buyer
b) if the buyer was given a discount on the goods
c) If the goods were damaged due to improper use (i.e. contrary to the instructions for use)
d) If the goods were damaged due to unprofessional manipulation
e) if the color of the material does not exactly correspond with the color on the internet according to which the product was purchased
Once the complaint is accepted, a letter of complaint is issued containing the date of acceptance, what kind of goods is reclaimed, when and where the goods were purchased, what defect has occurred and the price of the goods at the purchase. The letter of complaint is sent to the buyer by e-mail. The seller has to examine the reclaimed goods and decides about the complaint, in more complicated cases it may take up to three days. The seller settles the complaint up to 30 days.
 
Guarantee period
 
The guarantee period is 24 months from the acceptance of goods. The guarantee period may be longer if it is marked on the goods, on the packaging, or in the guarantee letter. If the claim is provided with repair, guarantee period is extended for the time from the fullfilment of claim to the day, when the consumer is compulsory to take over the goods, even if they did not. If the complaint is provided with exchange of goods, new guarantee period runs from the date when the goods were delivered, respectively sent to the buyer. If the complaint of defective goods is not applied within the guarantee period, the law of liability for defects expires. The buyer will be informed about the complaint in person, by phone or e-mail.
 
The protection of personal data
 
Retart appreciates their clients and we realize that Internet shopping requires a large amount of trust. We will respect your privacy. All information you submit will be used only for the purpose of our communication with you, our customers. We will not share your personal information without your permission to third parties.
 
We are trying to accommodate the demands of our customers.
We will be happy to hear from you in case of any questions or requests!

 

—————————————————————  Slovakia  ——————————————————————-
                                                       

 

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nakupovanie na internetovom obchode Retart (www.retart.sk)

Predajca:

Retart
Matúš Kucharovič (Mgr.)
Žilinská 74
Piešťany
92101
Slovakia

Objednaním produktov kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú k nákupu a platia medzi predajcom
a kupujúcim zaslaním objednávky a ďalej sa vzťahujú k prípadnej reklamácii produktu.

Objedávka produktov

Všetky objednávky na stránke www.retart.sk sú záväzné pre obe strany. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje,
že čítal a súhlasí s podmienkami obchodu a reklamačným poriadkom. Predajca potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu. Predajca si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý nedostal alebo nezaplatil
za tovar v minulosti. Objednávka môže byť zrušená zo strany kupujúceho emailom do 24 hodín. Kupujúci je zodpovedný
za škodu, ktorá vznikne nesprávnym používaním internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:

– kontaktné údaje zákazníka nie sú správne uvedené alebo chybné
– požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčššie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky. Kúpna zmluva vzniká na základe odoslania objednávky z webovej stránky www.retart.sk

Cena produktov

Cena produktu je individuálna. Všetky ceny su konečné.

Cena poštovného

1. Europe : územie Európskej únie : Cena 3.00 €  Poštová doporučená zásielka.
2. World   : všetky ostatné krajiny : Cena 5.00 €  Poštová doporučená zásielka.

Do 5 kusov z každého produktu je cena poštovného rovnaká.

Spôsob platby a doručenia

1. CASH ON DELIVERY( Dobierka ) : Platba pri doručení : doručenie poštou s poistením
2. TRANSFER TO ACCOUNT ( internet banking ) : Prevod na účet : doručenie poštou s poistením
3. VISA / MASTER CARD ( redirect through PAYPAL ) : Platba kartou : doručenie poštou s poistením
4. PAYPAL ( redirect through PAYPAL ) :  Platba prostredníctvom služby Paypal : doručenie poštou s poistením

Dodacia lehota

Predajca je povinný doručiť objednávku podľa možností čo najkratšom čase. Zásielku odosielame prioritne ( doba dodania 2 - 5 pracovných dní ), ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný uhradiť plnú cenu objednaného produktu plus Poštovné poplatky. Predajca nie je zodpovedný za prípadné omeškanie zásielky spôsobené poštou.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu info(a)retart.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak nebolo možné ju záväzne potvrdiť (nesprávne uvedené údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily alebo telefonický hovor).

Dodanie daňového dokladu

S každou zásielkou zasielame potvrdený paragon.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Netýka sa osobného prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: kontaktujte nás mailom na info(a)retart.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať z vrátenej sumy náklady spojené s vystavením faktúry (0,99€), storno faktúry (0,99€) a náklady na poštovné spojené so zaslaním storno faktúry odberateľovi (0,99€).

Reklamácia a záruka

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať tovar okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nie na opotrebovanie nosením a používaním.

Zodpovednosť predajcu

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:
a) nesprávnym použitím výrobku; b) nesprávnym skladovaním a používaním; c) bežným opotrebení veci, spôsobené používaním. d) aplikovaním zľavy e) ak farba produktu nekorešponduje s farbou produktu na webstránke

Postup pri reklamácii

1. informujte nás o reklamácii e-mailom na info(a)retart.sk
2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom na info(a)retart.sk
4. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ochrana osobných údajov

Pri objednávaní poskytujete vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Retart prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane, ani nebudú inak komerčne využívané.

Snažíme sa vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov.
Budeme radi, keď nás budete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek.

 

Home facebook vimeo Retart on instagram RSS
Retart © 2016. All rights reserved