Express Delivery & FREE over €30
Slovensky / Cart ( 0 € )

Patrik Kriššák

Patrik Kriššák (*1986) develops experimental painting techniques - applying paint from containers directly to the canvas in a horizontal position. An important topic is information technologies that influence the visual art form. His work develops more levels of thought and thus touches on the whole painting polarity from portraits to semiotic abstraction. In his last series of paintings he deals with the global change subject. He lives and works in Prague and Dresden.


. . .

Patrik Kriššák (*1986) rozvíjí experimentální malířskou techniku - nanášení barev z nádob přímo na plátno v horizontální poloze. Důležitým tématem jsou informační technologie, které ovlivňují podobu vizuálního umění. Jeho tvorba rozvíjí více myšlenkových rovin a dotýká se tak celé malířské polarity od portrétů po sémiotickou abstrakci. V poslední sérii zvané Extinction se zaměřuje na globální změnu klimatu. Žije a pracuje v Praze a v Drážďanech.

www.patrikkrissak.com
Retart on instagram Home
Retart © 2024. All rights reserved