Express Delivery & FREE over €30
Slovensky / Cart ( 0 € )

Lace introducing

Lace / Belt

Retart, an independent Slovak label, introduces a hot news in its product line: the Lace.

It is an original modification of a belt, inspired by the skateboard culture. The lace is soft, comfortable, it doesn’t disturb you when you move and it’s simply original.
At the same time, it displays the newest artwork of six contemporary Czech and Slovak visual artists. It is an elegant and stylish accessory to all kinds of clothes and it will underline your sense for detail.

The lace is made of comfortable satin fabric, it is 150 cm long and 1,5 cm wide and on both sides it is printed with original artwork. On one end, you will find the Retart logo and on the other, the name of the artist who designed the lace. Just tie and wear!

Retart merges visual art with original products of daily use and thus makes it accessible not only for gallery visitors, but for everyone.This way he tries to make art accessible for everyone and contribute to its spreading and understanding. It is not the intention of Retart to originate mass production. He pays attention to the individual asset of every artist he cooperates with. We believes every product has its own story and its own soul.


Let´s change your dull accessories for a piece of art you can wear everyday !

www.retart.sk/cat/lace

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Šnúrka / Opasok

Retart, nezávislý slovenský label, si Vám dovoľuje predstaviť nový produkt: Šnúrka / Lace
Prináša vlastnú verziu opasku, inšpirovanú skateboard kultúrou.

Prvý krát začali šnúrku nosiť skateboardisti, ktorí ich vymenili za klasický opasok z viacerých dôvodov.
Šnúrka je mäkká, pohodlná, neprekáža pri pohybe a je jednoducho odlišná. Predstavuje aktuálnu tvorbu šiestich súčasných umelcov zo Slovenska a Čiech. Je elegantným a štýlovým doplnkom na rôzne typy oblečenia a vyzdvihuje zmysel pre detail.

Šnúrka je vyhotovená z príjemného saténového materiálu v rozmeroch 150 cm x 1.5 cm obojstranne potlačená. Na začiatku je logo Retart a na konci klasické šnúrkové ukončenie v ktorom nájdete meno umelca, ktorý šnúrku navrhol. Stačí zaviazať a nosiť.


Retart prepája umenie s vecami každodennej potreby. Sprostredkúva takto vyššiu kultúru a robí ju dostupnou nie len pre galérie, ale i pre bežných ľudí. Takto napomáha jej šíreniu a chápaniu. Retart nemá tendencie vytvárať masovú produkciu, ale dbá na osobitý autorský prínos. Každý produkt má vlastný príbeh a svoju dušu.

www.retart.sk/cat/lace

 

 

 

 

 

Retart on instagram Home
Retart © 2024. All rights reserved