Express Delivery & FREE over €30
Slovensky / Cart ( 0 € )

HAT introducing / 2015

„Under the hat.“

Retart, independent Slovak label proudly presents a new product: the Hat.

Artwork by: Daniela Olejníková

“Retart Hat was born in the wild west. It grew up in a fishing village and came of age in the rain forest. It learned about the real world in the town where it matured and discovered art. It survived in the desert and in the heavy seas, never got scared of hurricanes, never flew away. It was always where it was needed: on someone’s head.”

Retart Hat is made from fabric a blend of cotton and polyester, soft to the touch and breathable. It is sewn together from two pieces of material, which enables it to copy the shape of the head and fit well. It features an adjustable rope. The circumference of the hat is 58cm. It is 11 cm tall and it weighs 65 grams. It features an exterior flag label with the name of the author of the design. Every Retart hat is an original piece of wearable art thanks to the unique layout of the artwork.

Retart merges visual art with original products of daily use and thus makes it accessible not only for gallery visitors, but for everyone. This way we try to contribute to its spreading and understanding. It is not the intention of Retart to originate mass production. We pay attention to the individual asset of every artist we cooperate with. We believe every product has its own story and its own soul.

You can make order here.


- - -

„Máme pod klobúkom.“

Retart, nezávislý slovenský label, si Vám dovoľuje predstaviť nový produkt : Klobúk / Hat

Autorské dielo : Daniela Olejníková

“Retart Klobúk sa narodil na divokom západe. Vyrastal v rybárskej dedine a dospieval v pralese. Svoj skutočný svet spoznal až v meste kde dospel a pričuchol si k umeniu. Prežil púšť i morské vlnobitie, nezľakol sa hurikánu, neodletel. Vždy bol tam, kde bolo treba: na hlave.”

Retart Klobúk je vyrobený z látky zmesi bavlny a polyesteru, príjemnej na dotyk a vzdušnej na nosenie. Je tvorený z dvoch častí, vďaka čomu dobre dolieha na hlavu a kopíruje jej tvar. Súčasťou klobúka je nastaviteľná sťahovacia šnúrka. Obvodová veľkosť je 58cm, hĺbka je 11 centimetrov a hmotnosť 65 gramov. Klobúk má na vonkajšej strane umiestnený štítok s menom umelca, ktorého dielo prezentuje. Každý klobúk je unikátny originál pre jedinečné usporiadanie a orientáciu diela.

Retart prepája umenie s vecami každodennej potreby. Sprostredkúva vyššiu kultúru a robí ju dostupnou nielen pre galérie, ale i pre bežných ľudí. Takto napomáha jej šíreniu a chápaniu. Retart nemá tendencie vytvárať masovú produkciu, ale dbá na osobitý autorský prínos. Každý produkt má vlastný príbeh a svoju dušu.

Objednávajte tu.

Retart on instagram Home
Retart © 2024. All rights reserved